Foreldrevakt

Foreldrevaktenes oppgaver på musikkøvelsene til KSMK.
På hver øvelse møter i tillegg en fra styret som styrevakt.
Nøkler hentes eller tas med av leder. Vaktene møter i god tid før øvelsen
(senest kl. 16.45) og gjør følgende:

 1. Lås opp rommene som brukes, være behjelpelig med å sette utover stoler. Og låse opp
  garderobe med slagverk, Gymsal.
 2. Bistå slagverkgruppa med å få slagverket inn i gymsalen
 3. Rydde etter AK øvelsen på musikkrommet, sette på plass stoler.
 4. Lås musikkrommet og lageret for stoler.
 5. Hjelp dirigenten med å ta kopi av noter dersom noteforvalter ikke har kopi.
 6. Være behjelpelig med å holde ro og orden i korpset, VÆRE I GYMSALEN/ PÅ
  MUSIKKROMMET.
 7. Vær behjelpelig for de som har ansvaret for foreldrekaffen.
 8. Varsle ungene om at pausen er over (minne om oppmøtetid for de som kommer for sent.)
 9. Etter endt øvelse:
  Sett stolene inn i lagerrommet igjen
  Hjelp slagverkgruppa med ryddinga av slagverket
 10. Slå av lys og lås alle rom.
 11. Lever nøkler til leder.
  Som hovedregel:
 • Har hovedkorpset øvelse hver torsdag mellom kl. 17.45 og 20.00
 • Har aspirantkorpset øvelse hver torsdag mellom kl 16.45 og 18.00
 • Har juniorkorpset øvelse hver torsdag mellom kl 17.45 og 19.00
 • Pausen er fra kl. 19.00-19.15.
 • Foreldrekaffen arr. etter egen plan. I tidsrommet 18.00 – 19.30
 • INGEN skal ha sko på inne i gymsal/musikkrom. Bruk de blå sko-trekkene om nødvendig!
 • INGEN i korpset skal bruke gymutstyr som de eventuelt finner….

Ved koking av kaffe finner dere utstyr i garderobe ved gymsal. Husk å bruke hvite
kopper i lang-skapene på kjøkkenet. Disse må vaskes opp etterpå.
Noen ganger har også styrevaktene med ekstra oppgaver som de trenger hjelp til å få
utført.

Informasjon fra dirigentene

Klikk her for å lese informasjon fra dirigenetene for kommende arrangement, som reportoar etc.

Vil du være med i korpset?

vil du spille i korpsBenytt vårt skjema på nettsiden eller fyll rekrutteringsfolder og lever til kulturskolen.