Instrumenter

Velkommen som musiker i Klæbu skolemusikkorps

 

Det å låne ett instrument forplikter.

Skole-korpset har instrumenter som koster alt fra 3000.- kroner til 50000.- kroner, og pengene som trengs for å få kjøpt disse instrumentene må korpset selv skaffe. 
Vi vil gjerne at alle som har lyst til å begynne i korpset, skal få muligheten til det, men da må vi ta godt vare på de instrumentene vi allerede har kjøpt, og det er her hver enkelt musiker har et viktig ansvar!

Ta vare på instrumentet

1 Sett sammen instrumentet riktig. Dette får du hjelp til av spillelæreren din
2   Stell instumentet ditt jevnlig (du blir innkalt til vedlikeholdskurs noen uker etter oppstart)
3 Lån ikke instrumentet til andre. Duer selv ansvarlig for at det ikke går i stykker.
4

Oppbevar instrumentet ditt på en trygg plass , bruk stativet ditt eller legg det helst i kassen når du ikke bruker det. 

Faller instrumentet ned på gulvet blir det i 9 av 10 tilfeller skadet slik at det kan bli  vanskelig å spille på igjen

Reparasjoner
Dersom det skulle være noe i veien med instrumentet ditt, skal du ikke starte reparasjoner selv!

Må et instrument repareres, skal materiell-ansvarlig alltid kontaktes. 

De som på egen hånd sender instrumentet til reparasjon, må regne med å måtte koste dette selv.

brassinstruments

Informasjon fra dirigentene

Klikk her for å lese informasjon fra dirigenetene for kommende arrangement, som reportoar etc.

Vil du være med i korpset?

vil du spille i korpsBenytt vårt skjema på nettsiden eller fyll rekrutteringsfolder og lever til kulturskolen.