Bli med på notene

Noter

RÅD TIL FORELDRENE

 

smile 
 • SPRE GLEDE

 • Gi skryt og oppmuntring ,også til andre barn

se
 • SE BARNET

 • Hjelp til med å øve

klapp
 • VÆR AKTIV

 • Møt opp når barnet opptrer

hands
 • VIS INTERESSE

 • Bli med barnet

barn
 • VÆR NYSGJERRIG

 • Spør hva barnet har lært på øvelsene

dugnad
 • HJELP TIL

 • Dugnader er sosialt og meningsfylt

kjedelig
 • VÆR TÅLMODIG

 • Husk at barnet gjør så godt det kan

rot
 • FØLG OPP

 • Hjelp barnet med å ha orden

alene
 • VIS RESPEKT

 • Alles innsats er viktig

peke
 • SNAKK DIREKTE

 • Ta utfordringen med den det gjelder 

MUSIKKORPS ER SPILLEGLEDE,FELLESSKAP OG MANGFOLD

 

Informasjon fra dirigentene

Klikk her for å lese informasjon fra dirigenetene for kommende arrangement, som reportoar etc.

Vil du være med i korpset?

vil du spille i korpsBenytt vårt skjema på nettsiden eller fyll rekrutteringsfolder og lever til kulturskolen.