Korspsdiskotek 1. september

 Vi ønsker alle 2.-4. klassinger velkommen til disko på Sørborgen skole 1. september. Det er gratis inngang. Kiosksalg.

20160828 Korpsdico A5 Innbydelse

Informasjon fra dirigentene

Klikk her for å lese informasjon fra dirigenetene for kommende arrangement, som reportoar etc.

Vil du være med i korpset?

vil du spille i korpsBenytt vårt skjema på nettsiden eller fyll rekrutteringsfolder og lever til kulturskolen.

grasrot